NRC Make-Over: Aardgasbaten

Ik spit kranten door, op zoek naar grafieken die me raken, verwarren of verbazen. Na 16 jaar wonen, studeren en promoveren in Groningen (en ommelanden), ben ik betrokken bij de zorgen rondom de aardgaswinning en aardbevingen die de provincie treffen. In deze make-over een grafiek van het NRC.

NRC: Aardgasbaten 1 februari 2018

Grafieken in de krant worden snel gemaakt. Althans, die indruk wekken ze bij mij. Er wordt niet altijd even lang of goed nagedacht over het doel. In onderstaande grafiek staan de aardgasbaten over de afgelopen jaren. Deze grafiek werd door NRC gepubliceerd op 1 februari 2018.

Kennelijk is er voldoende ruimte in het artikel voor een flinke grafiek. Fijn! Maar wat vertelt deze grafiek ons? Wat is de boodschap? Volgens mij wil het NRC met name duidelijk maken dat de aardgasbaten de laatste jaren dalen. Volgens mij is daar niet zo’n grote grafiek voor nodig.

Er wordt hier informatie weergegeven over meerdere jaren. Wanneer data informatie een tijdsverband weergeeft, is de grafiek doorgaans beter te interpreteren door er een lijngrafiek van te maken. En het scheelt nog een bak inkt ook…

Onderzoeken van de data

Er wordt hier informatie weergegeven over meerdere jaren. Wanneer data informatie een tijdsverband weergeeft, is de grafiek doorgaans beter te interpreteren door er een lijngrafiek van te maken. En het scheelt nog een bak inkt ook…

Ik ben de data ingedoken. Ik vond enkel de aardgasbaten wat kort door de bocht. Is dat wat ons interesseert? Welke informatie is een waardevolle toevoeging voor de inwoners van provincie Groningen? De meeste Groningers maken zich zorgen over de waarde van hun huizen. Huizen staan lang te koop en prijzen dalen. Ik ben gaan ‘shoppen’ bij het CBS voor aanvullende informatie en kwam interessante gegevens tegen, namelijk het woningaanbod per gemeente en de huizenprijs per vierkante meter. Ik heb me geconcentreerd op de informatie van gemeente Loppersum. Deze gemeente is, als we het nieuws mogen geloven, het zwaarst getroffen door de aardbevingen. Daarnaast heb ik ook nog eens persoonlijk een sterkere band met Loppersum dan met veel andere gemeenten. Daar heeft ongetwijfeld mijn hobby mee te maken, die in Loppersum mocht wonen

😉
Omgeving Loppersum_art aardgasbaten

De eerste make-over: toevoegingen op aardgasbaten

De aanvullende data van het CBS ging helaas niet zover terug als de aardgasbaten. Ik maakte onderstaande grafiek.

Ik heb toch gekozen om de aardgasbaten (ditmaal in percentage ten opzichte van 2013) weer te geven in staven in plaats van een lijn. Dit heb ik gedaan om een goede vergelijking te kunnen maken met de woningprijs per m2 en het aanbod van woningen. Nog steeds zien we een daling van de aardgasbaten. De daling is in 2016 zelfs 85% ten opzichte van 2013. Zo blijkt dat je geen standaarden voor een goede grafiek kunt hanteren. Elke grafiek vraagt om een kritische blik. Dat vraagt soms om afwijkingen van conventies.

Tweede make-over: Aantal aardbevingen?

Maar ik miste nog informatie. Hoe zit het eigenlijk met het aantal aardbevingen in Loppersum? Heeft het (deels) dichtdraaien van de gaskraan effect gehad? Gelukkig kon ik ook deze informatie downloaden van het alwetende internet. In onderstaande grafiek heb ik het aantal aardbevingen toegevoegd.

make-over aardgasbaten
Tweede make-over

Conclusie

Deze grafiek geeft absoluut meer informatie dan de summiere grafiek van het NRC. De daling van de aardgasbaten lijkt nog niet de gewenste effecten te geven wat betreft het aantal aardbevingen of de huizenprijzen. Dit is een voorbeeld van data-exploratie op basis van visuele weergave van data. Wil je met meer zekerheid uitspraken doen over samenhang tussen deze factoren dan zijn statistische toetsen nodig. Wellicht in een volgend artikel! Vanuit StatStories maak ik het liefst die combinatie: analyse én visualisatie. Dat brengt het beste totaalbeeld.

Als afsluiter dan nog één mooi plaatje van Loppersum, want mooi is het er zeker!

Andere make-overs

https://www.statstories.nl/nieuws/volkskrant-make-over-biobrandstof/

https://www.statstories.nl/nieuws/gelderlander-make-over-flitsboetes/


Zet je eindgebruiker centraal

Van data-centered naar user-centered design