onleesbare dashboards. nu niet meer.

Een stevig datafundament en diepgaande analyses zijn essentieel voor Power BI dashboards. Maar actie komt pas als de eindgebruiker de gepresenteerde data  begrijpt en goed interpreteert. Een krachtig design zorgt ervoor dat data daadwerkelijk leidt tot inzichten en gebruik.

Zet je eindgebruiker centraal

Van data-centered naar user-centered design