ik standaardiseer

Doel van een Power BI template is standaardisatie en daardoor meer gemak voor zowel maker als eindgebruiker van het dashboard. De maker hoeft minder aandacht en tijd te besteden aan het design. De eindgebruiker herkent in elk dashboard dezelfde elementen en heeft daardoor meer aandacht voor de inhoud.

dashboards missen vaak structuur en uniformiteit.
dat kan beter.

Het bouwen van Power BI dashboards kost veel tijd. Zeker als elke keer opnieuw keuzes gemaakt moeten worden over designzaken, zoals plaatsing van filters, kleur, grafiekvormen. Wanneer binnen een organisatie meerdere mensen dashboards ontwikkelen, zien we vaak een wildgroei aan stijlen en designs. Dit kan verwarrend zijn voor de eindgebruiker.

De oplossing hiervoor is een Power BI template.
Met een Power BI template creëer je professionele en rustige dashboards. Deze zijn daardoor ook presentabel voor externe partijen, zoals aandeelhouders en klanten.

Door het template dynamisch te maken, kan de maker eenvoudig aanpassingen maken in de lay-out, zonder de stijl te veranderen. Het grid kan aangepast worden van bijvoorbeeld 2x2 naar 2x3, of 3x3 zonder de algehele stijl te veranderen.

LET'S DATA
Focus door inzicht

StatStories helpt je scherpstellen. Zowel in het voortraject als in het uiteindelijke design zorgt focus ervoor dat je de gewenste inzichten krijgt. Veel dashboards tonen data in plaats van informatie. Informatie wordt inzicht door focus.

template projectplan

Download het projectplan

Wil je meer weten over hoe het template-ontwerptraject behelst? In de PDF lees je wat het eindproduct omvat, hoe je de implementatie vorm kan geven en wat de kosten zijn.

Download

Zet je eindgebruiker centraal

Van data-centered naar user-centered design