SMALL MULTIPLE RADARS: WELKE SPORT IS HET MOEILIJKST?

Ik hou van sport. Al mijn hele leven probeer ik verschillende sporten uit, wat resulteert in een lange lijst succesvolle, en minder succesvolle sportpogingen. Met behulp van Small Multiple Radars vergeleek ik de moeilijkheidsgraad van 60 sporten.

Ik probeerde een breed scala aan sporten: van windsurfen tot klimmen, en van yoga tot voetbal. Laten we vooral ook kunstschaatsen, judo en zeilen niet vergeten! Ik bleef altijd trouw aan paardrijden, (beach)volleybal en hardlopen. Een sport die ik lang wilde proberen maar waar het nooit van is gekomen, is boksen. En laat dat nou net de moeilijkste sport der sporten zijn! Aldus het ESPN.

Spaghetti-grafiek: 60 Sporten in de mix

Zestig veel voorkomende sporten werden beoordeeld op 10 verschillende aspecten. Wanneer we al deze losse scores bij elkaar optellen komt boksen er als winnaar uit met een totaal van 94,2 punten. Op basis van de data die het ESPN beschikbaar stelde maakte ik deze lijngrafiek:

Deze grafiek laat echter zien dat boksen lang niet op alle aspecten het hoogst scoort: enkel op ‘durability’ staat boksen op een gedeelde eerste plaats met American Football. Zowel gewichtheffen, autoracen en het (Europese) voetbal halen tweemaal een maximale score.

Verdieping: Small Multiple Radars

Dit vraagt om verdieping. Hoe verhouden de sporten die op een of meer van de aspecten het hoogst scoren, zich tot boksen? Om dit te beoordelen maakte ik voor elk van deze sporten een ‘radargrafiek’.

Laten we eerst de kenmerken van boksen nader onder de loep nemen:

We zien dat boksen op vrijwel alle onderdelen gemiddeld tot hoog scoort. Hoe is dit bij de andere sporten die op een van de kenmerken het hoogst scoorden? Om dit te onderzoeken maakte ik ‘Small Multiple Radars’. Het grijs gearceerde gebied geeft de score van boksen weer, zodat je de afzonderlijke sporten goed hiermee kunt vergelijken.

Je ziet in deze radargrafieken dat de sporten met een lagere ranking een grilliger figuur hebben. De hoog scorende sporten, die als moeilijk worden gezien, hebben op elk van de afzonderlijke kenmerken een redelijk hoge score of schieten zelfs op meerdere facetten uit. De sporten die beoordeeld worden als eenvoudiger lijken specialistischer: met name één kenmerk is belangrijk om succesvol te zijn in de sport. Gewichtheffen is bijzonder omdat twee kenmerken erg sterk aanwezig zijn, strength en power, maar de andere kenmerken scoren zeer laag waardoor de sport toch als eenvoudiger wordt beoordeeld door het ESPN.

Is boksen echt het moeilijkst?

Kan je concluderen dat boksen daadwerkelijk de moeilijkste sport is? Dit lijkt wat kort door de bocht. In mijn ogen hangt dit sterk af van individuele talenten, fysieke geschiktheid en persoonlijke voorkeuren: ben je een specialist of generalist? Ben je iemand die tot in den treure blijft oefenen op een enkele handeling, of ben je breed georiënteerd en wil je vooral op meerdere aspecten hard werken?

Het ene lichaam leent zich meer voor snelheid, het andere meer voor krachtinspanningen. De één heeft zijn zenuwen snel onder controle en is daardoor meer geschikt voor autoracen, terwijl de ander van nature heel lenig is en daardoor beter tot zijn of haar rechts zal komen bij turnen (gymnastics).

Zelf ben ik sportief gezien meer specialist dan generalist. Ik blijf dus lekker bij mijn specialistische sporten en laat boksen nog even links liggen!

Grafiekgebruik

In de meeste situaties maak ik niet graag lijngrafieken met een groot aantal series (lijnen). Dit kan echter wel goed werken om uitschieters te traceren, of wanneer je één specifieke serie wilt vergelijken met ‘de massa’. In de hier gepresenteerde grafiek koos ik ervoor alle aandacht te richten op boksen als moeilijkste sport. Zoals we in dit artikel doen is het van belang om vervolgens ook verder in te zoomen op de gevonden bijzonderheden. We deden dat hier middels Small Multiple Radars. Deze vorm is passend omdat ik bij elke sport slechts geïnteresseerd ben in de de vergelijking op de verschillende kenmerken met boksen. Ik ben niet geïnteresseerd in vergelijkingen tussen de sporten met elkaar. Ik koos er bewust voor om alleen in de ‘Boks Radar’ de volledige namen van de kenmerken te laten staan en in de small multiples enkel afkortingen te behouden.

Zet je eindgebruiker centraal

Van data-centered naar user-centered design