Empathie voor datanerds: Waarom soft skills belangrijk zijn in business intelligence.

Als dataprofessionals besteden we veel tijd aan de technische aspecten van ons werk. We verliezen onszelf in de cijfers, de software, de algoritmes en de modellen. We optimaliseren, automatiseren en experimenteren om efficiëntere en effectievere processen te creëren voor het beheer en delen van data. Maar daarbij zien we vaak een essentieel onderdeel van ons werk over het hoofd: empathie.

 

Wat is empathie en waarom is het belangrijk?

Empathie is het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen. Het is een fundamentele vaardigheid die ons in staat stelt contact te maken met anderen, relaties op te bouwen en ons aan te passen in sociale situaties. Het is ook een cruciaal onderdeel van effectieve communicatie, conflictoplossing en teamwerk.

In de context van data-analyse, -beheer en visualisatie is empathie om verschillende redenen essentieel. Ten eerste stelt het ons in staat de behoeften en perspectieven van betrokkenen te begrijpen. Of het nu gaat om klanten, collega's of eindgebruikers, onze betrokkenen zijn mensen met hun eigen doelen, zorgen en voorkeuren. Door ons in hen in te leven, kunnen we oplossingen ontwerpen die aan hun behoeften voldoen en in overeenstemming zijn met hun waarden, wat bij zal dragen aan de adaptatie en adoptie van ons eindproduct, vaak een dashboard.

Ten tweede helpt empathie ons veel voorkomende vooroordelen en valkuilen bij data-analyse te vermijden. Als mensen zijn we vatbaar voor cognitieve vooroordelen zoals confirmation bias, waarbij we informatie zoeken die onze vooropgezette overtuigingen bevestigt, en hindsight bias, waarbij we ons vermogen om de uitkomst van gebeurtenissen uit het verleden te voorspellen overschatten. Door empathie te oefenen kunnen we onze vooroordelen herkennen en actief op zoek gaan naar verschillende perspectieven en feedback om onze analyse te verbeteren.

Empathie kweken als dataprofessional

Het cultiveren van empathie vereist bewuste inspanning en oefening. Hier volgen enkele tips om te beginnen:

1. Luister actief. Luister in gesprekken met betrokkenen naar hun behoeften en zorgen, zonder oordeel of onderbreking. Parafraseer hun uitspraken om te laten zien dat je hen begrijpt en eventuele misverstanden op te helderen.

2. Stel open vragen. In plaats van ja / nee vragen te stellen, stel open vragen die betrokkenen aanmoedigen om hun gedachten en gevoelens te delen. Bijvoorbeeld: "Wat zijn je grootste zorgen over dit project?" of "Hoe zou je succes voor dit initiatief definiëren?".

3. Zoek verschillende perspectieven. Zoekactief naar feedback uit verschillende bronnen, waaronder mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en standpunten. Overweeg de vorming van een focusgroep of adviespanel om input te verzamelen van een representatieve steekproef van eindgebruikers.

4. Oefen het innemen van perspectieven. Plaats jezelf in de schoenen van je stakeholders en probeer de dingen vanuit hun perspectief te zien. Denk aan hun doelen, zorgen en motivaties, en bedenk hoe jouwwerk hen kan ondersteunen.

De voordelen van empathie voor dataprofessionals

Door empathie te cultiveren, kunnen dataprofessionals verschillende voordelen oogsten, waaronder:

1. Betere communicatie en samenwerking met betrokkenen.

2. Effectievere data-analyse, -beheer en-visualisatie.

3. Meer vertrouwen en geloofwaardigheid bij betrokkenen.

4. Meer plezier en voldoening in je werk.

5. Het vermogen om betere en interessantere storytelling toe te passen, afgestemd op de behoeften en verwachtingen van je publiek.

Conclusie

Empathie is een essentiële vaardigheid voor dataprofessionals om te cultiveren. Door empathie te oefenen, kunnen we de behoeften en perspectieven van onze stakeholders beter begrijpen, veel voorkomende vooroordelen en valkuilen bij data-analyse vermijden, en zowel professioneel als persoonlijk verschillende voordelen oogsten. Begin met actief te luisteren, open vragen te stellen, verschillende perspectieven te zoeken en te oefenen in het innemen van perspectieven. Met tijd en moeite kan empathie een kernonderdeel worden van zowel je persoonlijke als zakelijke skillset.

Zet je eindgebruiker centraal

Van data-centered naar user-centered design