DATA LATEN WERKEN VOOR TOEGEVOEGDE WAARDE

Alles is Data

Je hoort en leest het overal. In het ergste geval krijg je uitleg waarom zelfs een stoel data is. Immers, een stoel heeft een prijs, een gewicht, is op een bepaalde datum ontworpen en geproduceerd, heeft een kleur, etc. In mijn ogen een weinig zinvol voorbeeld. Ik geef je liever een werkelijk en waardevol voorbeeld van datagebruik in de praktijk. Hoe data daadwerkelijk kan bijdragen aan het bereiken van doelen!

Data in strijd met de eenzaamheid

FamilyLOOPED is een app die de strijd tegen eenzaamheid bij ouderen aangaat. De app is het best te omschrijven als een digitale fotolijst. Familieleden kunnen foto’s naar opa of oma sturen, die bij hem/haar rechtstreeks in de fotoslideshow opgenomen worden. De oprichter van FamilyLOOPED wil de app uitbreiden om nog meer ouderen gericht uit de eenzaamheid te trekken.

Data aan het werk: een voorbeeld

StatStories is door FamilyLOOPED gevraagd mee te denken hoe data en analyses hierbij ingezet kunnen worden. In onderstaande video vertel ik je kort wat over een eerste idee hieromtrent. Er zijn nog veel meer ideeën in ontwikkeling om bij te dragen aan dit maatschappelijke probleem. Mogelijk daarover later meer

🙂

En nu jij!

Maak jij al gebruik van data om je doelen te bereiken? En dan bedoel ik niet dat je op zo’n datastoel zit! Ik streef er naar data actief te laten werken voor je organisatie, zodat jij jouw doelen beter of sneller bereikt.

Meer weten? Let’s data!

Zet je eindgebruiker centraal

Van data-centered naar user-centered design