Er is een hype gaande rondom data, met name Big Data. Bedrijven en organisaties verzamelen eindeloos informatie over klanten, producten en diensten, processen, personeel en meer. Sommige beslissingen worden inmiddels zelfs volledig geautomatiseerd genomen. Wat vaak ontbreekt is de vraag die vooraf moet gaan aan deze ‘data-verzamelwoede’. Waarom verzamelen we specifiek deze data? Wat is het doel? Wat willen we bewijzen of voorspellen? Wat willen we bereiken? Zonder deze vragen kan er niet werkelijk getoetst worden of uw bedrijf op de juiste weg is.

Bij StatStories beginnen we bij het begin. Waar wil de onderneming over een maand, een jaar of over vijf jaar staan? Wat zijn uw KPI’s? Aan welke knoppen moet u draaien om uw doelen te bereiken?  Zijn er benchmarks gekozen en doelen gesteld? En hoe verhouden deze zich tot de data die u op dit moment verzameld? Hoe meet u? Zijn uw meetmethoden betrouwbaar en hebben ze voldoende nauwkeurigheid om uw vragen te beantwoorden?

StatStories verdiept zich graag in uw vragen en data. Lenen deze data zich voor diepgaande statistische analyses? Hoe kunnen resultaten bijdragen aan uw bedrijfsvoering? Op welke vragen zoeken we antwoorden? Wanneer we daarover helderheid en overeenstemming hebben, adviseert Statstories u over de verzameling van data en voert de statistische analyses voor u uit. Daarnaast blijft StatStories betrokken bij de interpretatie van de resultaten en het visueel correct weergeven van de data. Duidelijk geeft StatStories aan hoe de resultaten kunnen bijdragen aan uw beslissingen. Samen komen we tot data-driven decisions! Wetenschappelijke methoden en technieken ondersteunen uw intuïtie en ervaring als ondernemer.

We gaan nog een stap verder. StatStories vergroot ‘data-awareness and -literacy’ in uw bedrijf. Dit doen we door het geven van incompany lezingen, afgestemd op uw specifieke branche of context. We bieden workshops om uw medewerkers vertrouwd te maken met het werken met data en het nauwkeurig verzamelen hiervan. We kunnen een verdere opleiding bieden die meer de diepte ingaat op data-analyse of datavisualisatie. Wanneer er draagvlak en enthousiasme is binnen uw bedrijf voor data-driven decisions, kan uw bedrijf snel grote stappen maken richting het gestelde doel.

Vragen? Stel ze hier!

    ”StatStories helpt ons (TIGRA) met verdiepende analyses op (geanonimiseerde) data van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hierdoor kunnen we het MT van onze klanten nog meer richting geven om duurzame inzetbaarheid van medewerkers vorm te geven. Door middel van de rapportages van StatStories en de significante “effect-sizes” kan een gedegen Plan van Aanpak voor elk bedrijf worden opgesteld.

    Het is prettig werken met Lonneke; ze denkt actief mee hoe de rapportages/presentaties vorm te geven, is snel in de oplevering en altijd goed bereikbaar.”

    –  Eric-Jan van Helmond, TIGRA Utrecht  –