Verzamelen, beheren & verwerken van data

Aan de hand van verkennende gesprekken bepalen we de vragen, waarop we een antwoord zoeken.

Hierna wordt middels een quickscan onderzocht welke data aanwezig zijn binnen uw bedrijf, of nog verzameld/ aangeschaft dienen te worden. StatStories adviseert over de beste manier om uw gegevens te verzamelen en registreren. Hierbij houden we rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van invloed is op dataverzameling, verwerking, opslag en toegang. Deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer er gewerkt wordt met herleidbare (bijzondere) persoonsgegevens.

Het verzamelen en opslaan van uw gegevens kan doorgaans vrij eenvoudig in een Excel database, Access of een .csv bestandsformaat. Wij kunnen hierin gegenereerde databases importeren in onze analysesoftware. Wanneer u gebruik maakt van Google Analytics en deze gegevens graag diepgaander geanalyseerd wilt hebben kunt u relatief eenvoudig de data exporteren en doorsturen naar StatStories. Wanneer een bestand persoonsgegevens bevat dient het bestand versleuteld te zijn met een wachtwoord en zo ver als mogelijk geanonimiseerd te worden.

Voordat analyses uitgevoerd kunnen worden dienen de ‘ruwe data’, zoals deze verzameld worden, opgeschoond te worden. Denk hierbij aan het maken van keuzes met betrekking tot het omgaan met ontbrekende gegevens (missing values), foutieve metingen, dubbelingen, etcetera. Het opschonen van de data kan gezien worden als een eerste kennismaking met de data. Er ontstaat een beeld van de kwaliteit, het volume en de betrouwbaarheid. Aan de hand van deze kennismaking kan ook bepaald worden welke statistische analysemethoden toegepast kunnen worden om de gestelde vragen te beantwoorden.

Vragen? Stel ze hier!