Dataverzameling

Welke informatie gebruikt u om strategische keuzes binnen uw organisatie te nemen? Zijn dit meetbare gegevens? Op welke wijze wordt deze informatie verzameld en geregistreerd? Is de data betrouwbaar en valide? Welke informatie heeft uw klant nodig om tot de juiste keuze te komen?

Aan de hand van dergelijke vragen gaan we samen op zoek naar de beste indicatoren voor de analyse van uw bedrijfsgegevens en selecteren we de beste methode van dataverzameling.

Data-rapportage

Talloze rapporten worden wekelijks, maandelijks en jaarlijks geproduceerd, verstuurd en zelden gelezen… Dit kan anders! StatStories zorgt ervoor dat de aandacht van de lezer direct gestuurd wordt naar de belangrijkste elementen. Doordat we wetenschappelijke kennis over hoe onze hersenen visuele informatie verwerken toepassen in dashboards, visualisaties en infographics heeft de lezer minder cognitieve ruimte nodig om het rapport te lezen en is er meer aandacht voor de betekenis en consequenties van de bevindingen.

Data-analyse

Aan de hand van uw vragen, doelen en beschikbare gegevens bepalen we welke analyses nodig en mogelijk zijn. Mogelijkheden zijn zeer divers. Afhankelijk van uw vraag of doel in combinatie met de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare data wordt bepaald welke analyses het best passend zijn. Zowel grote als kleine hoeveelheden data kunnen door het inzetten van de juiste analyses tot verrassende inzichten leiden!

Opleidingen

Nachtmerries over wiskunde-examens, rillingen over uw rug bij de herinnering aan colleges statistiek … Wellicht komt het u, of uw medewerkers, niet vreemd voor. Vanuit StatStories willen we de negatieve lading wegnemen van statistiek en u de enorme meerwaarde en toepasbaarheid van data laten ervaren. Dit doen we middels lezingen, workshops en cursussen. Doel is om de deelnemers, u en uw medewerkers, te enthousiasmeren en zelfvertrouwen te geven met betrekking tot het werken met data. Op deze manier dragen we bij aan het gemotiveerd data-driven werken binnen uw organisatie.

Subsidieaanvragen

Maak uw subsidieaanvraag sterker door het inschakelen van StatStories als onafhankelijke partij om de effectiviteit van uw product, dienst of programma te evalueren. Ook het opmaken van een aanvraag, inclusief de bijbehorende grafieken en tabellen, is een taak die u goed kunt uitbesteden aan StatStories. Reviewers hebben slechts beperkte tijd om uw aanvraag te beoordelen en willen de kernboodschap en urgentie van uw aanvraag snel kunnen beoordelen. StatStories helpt u bij het visueel verrijken van uw aanvraag en daarmee versterken van de boodschap.

Door de unieke samenwerking met Lonneke van StatStories zijn mijn VIBE lessen, waarin ik leerlingen meer in contact breng met hun gevoel, ineens meetbaar geworden! Het gevoel is toch iets speciaals en in mijn beleving moeilijk meetbaar. Door expertise & kwaliteit van Lonneke is dit wel mogelijk. 

Wat een eyeopener!

Brenda Nieborg, VibeBrend  –