Analyseren van uw gegevens

Aan de hand van uw vragen, doelen en beschikbare gegevens bepalen we welke analyses nodig en mogelijk zijn. StatStories maakt hierbij overwegend gebruik van ‘IBM Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS). Dit is een programma dat veelvuldig in de wetenschap wordt gebruikt en beschikt over zeer uitgebreide analysemogelijkheden.

In de eerste analysefase voeren we een data-exploratie uit. We verkennen de data en verkrijgen op deze manier inzicht in de database. Deze fase kan u al veel inzicht geven in de huidige stand van zaken. Door middel van beschrijvende statistiek brengen we uw gegevens in kaart en vatten deze samen in goed interpreteerbare blokken. Naar aanleiding van deze exploratieve fase worden vervolgstappen bepaald.

Met behulp van verschillende analyses gaan we hypotheses toetsen en voorspellende modellen genereren. We kijken naar relaties tussen verschillende variabelen, kunnen metingen op verschillende momenten in de tijd met elkaar vergelijken of subgroepen vergelijken.

StatStories analyseert uw data diepgaand en presenteert de resultaten in een objectief en helder rapport, ondersteund met visueel materiaal. Voor de interpretatie van de resultaten gaan wij met u in gesprek. Resultaten dienen in de juiste context geïnterpreteerd te worden. Uw kennis & ervaring spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast zijn er tal van andere mogelijkheden, die we graag met u bespreken!

Uiteraard vertellen we u, mocht u daar behoefte aan hebben, over de toegepaste methoden, maar in de eerste plaats gaat het ook ons om het beantwoorden van uw vragen. De analyse is ons middel om uw doel te bereiken.

Vragen? Stel ze hier!