Pallas

Pallas Health Research and Consultancy verricht onder andere systematische literatuurstudies op het gebied van biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, epidemiologie, volksgezondheid en gezondheidszorg. In rapporten en publicaties worden samenvattingen gegeven van alle wetenschappelijke kennis die over een bepaald onderwerp voorhanden is. Dat leidt vaak tot ingewikkelde grote tabellen, die moeilijk te interpreteren zijn voor de ongetrainde lezer. StatStories vertaalt deze tabellen naar visualisaties die de informatie zo weergeven dat de lezer direct ziet waar zich bijzonderheden of afwijkingen voordoen, waardoor men eenvoudiger tot conclusies komt. 

https://www.pallas-healthresearch.com/