Hekkelman Notarissen & Advocaten

Medewerkers van Hekkelman Notarissen & Advocaten ontvangen maandelijks individuele rapportages. Deze rapportage leidde echter tot weinig opvolgacties, mogelijk doordat deze niet voor alle medewerkers even inzichtelijk was. StatStories ontwikkelt voor Hekkelman Notarissen & Advocaten een dashboard waarin elke medewerker op elk gewenst moment de actuele individuele stand van zaken kan inzien, en gemotiveerd wordt om direct actie te ondernemen wanneer cijfers afwijken van doelen of benchmarks. Gegevens worden vanuit verschillende databronnen gecombineerd in één dashboard, waardoor er een totaaloverzicht ontstaat.

StatStories ondersteunt daarnaast Hekkelman bij het implementeren van organisatiebreed datagedreven werken. 

Hekkelman.nl