dashboard implementatie

3 jaar StatStories!

Wauw! StatStories bestaat alweer drie jaar. Drie jaar die voorbij gevlogen zijn…

Wat heb ik genoten, en dat doe ik nog steeds!

Van data-analyse naar datacommunicatie

Ooit begon ik met het idee bedrijven te ondersteunen met statistische analyses. Ik kwam er echter al snel achter dat de resultaten vaak te complex waren. Ik kwam tot de conclusie dat datacommunicatie essentieel is om data goed in te zetten binnen je bedrijf. Langzaam verschoof mijn aandacht naar datavisualisaties. Ik leerde hoe ik complexe grafiektypes in Excel kon maken, hoe ik de aandacht van mijn publiek binnen een grafiek kon richten en duidelijke boodschappen kon overbrengen met grafieken. Na verloop van tijd breidde ik mijn ’tool-pakket’ uit: Power BI kwam in beeld. Hoeveel dashboards worden er wel niet gemaakt die uiteindelijk niet gebruikt worden, omdat ze onvoldoende aansluiten bij de eindgebruiker?

Ik besloot me te richten op dashboard design. Hoe ontwerp je dashboards die aansluiten bij de belevingswereld van de gebruikers? Hoe help je hen tot nieuwe inzichten te komen en in actie te komen?

Inmiddels geef ik zowel over datavisualisatie als over dashboard design wekelijkse cursussen. Fantastisch om te zien wat een vooruitgang de cursisten boeken, zelfs wanneer ze bij aanvang aangeven over ‘een negatief creatief talent’ te hebben… Door het toepassen van bepaalde regels, waardoor het brein van de gebruiker geholpen wordt, verbeterd elke cursist zijn/haar datacommunicatie.

Toekomst: dashboard implementatie?

Ik ga door. Uiteraard! Met mijn cursussen, met het (her-)ontwerpen van dashboards, met het maken van heldere datavisualisaties over complexe informatie, het maken van presentaties en rapporten, en ook nog altijd de statistische analyses. Ik zou niet zonder kunnen en willen. Waarmee ik wil uitbreiden? Ik zou heel graag implementatietrajecten van dashboards binnen organisaties willen begeleiden. Het dashboard zelf is een middel om een groter doel te bereiken. Vaak wordt een dashboard te ’top-down’ en met te weinig toelichting te organisatie in gefompt (lees Remco Claassen voor de toelichting van fompen đŸ˜‰). Men voelt geen eigenaarschap, heeft beperkt vertrouwen in de data en analyses, en is daardoor niet voldoende gemotiveerd om ermee te gaan werken. Door eindgebruikers te betrekken in het ontwikkeltraject van een dashboard kan dit aanzienlijk verbeteren. Het coördineren van dergelijke trajecten lijkt me een prachtige volgende uitdaging!

Facts & Figures

Bekijk in deze PDF de ‘facts & figures’ van drie jaar Statstories.

3jaar StatStories

 

Op naar de vijf jaar, dat gaat vast helemaal goedkomen! Ik heb er in ieder geval veel zin in. Er gaat hoe dan ook veel gebeuren.